Aanpak

De projecten waarvan ik de projectmanager mag zijn kenmerken zich vaak door hun innovatief karakter. Dat kan technisch van aard zijn maar ook het in de markt zetten van een nieuw product of dienst valt hieronder. Dit betekent dus dat in het begin van het project er nog flinke onzekerheden zijn te overbruggen. En hoe doe je dat?

Persoonlijk kies ik er dan voor, in de profit sector, om Prince II met mijn eigen methodiek te combineren. Prince II als de onderlegger, tijdslijn en de piket paaltjes; en mijn methodiek voor de dagelijkse aansturing van de projectleden. En gezien het innovatieve karakter zijn voor mij begrippen als Agile en Scrum ingeburgerd en leveren mooie projectresultaten op.

Maar de ervaringen uit de afgelopen jaren leren mij dat trajecten binnen de non-profit sector verschillen met die uit de profit sector. Een succesvol raamwerk wat ik binnen de non-profit sector heb ontwikkeld ziet er als volgt uit:

asd

Samengevat door projecten op 1 van deze manieren aan te pakken wordt de slagingskans aanzienlijk verhoogd. En voorkomt u hiermee verandermoeheid en wordt de weerstand tegen veranderingen in ieder geval niet verhoogd.